REVISTA  EDICIONS  ESPANDIS  IMAGES  PARTENARIS  LIGAMS  CONTACTES  

"Sintaxi" es una performança enregistrada a Barcelona en 2000 al festenal de poesia "Proposta".

 

 

Plan del siti | © revista OC | AVATAM Studio